Home


Over deze website …


Doel
De opzet van deze website is, samen met een groep enthousiaste verzamelaars, een online en zo actueel mogelijk naslagwerk op het gebied van Nederlandse bieretiketten en -kroonkurken te vormen, in het bijzonder voor verzamelaars. Het medium dat wij gekozen hebben, het internet, leent zich uitermate voor dit doel.
Echter, steeds vaker weten ook (amateur)historici en andere geïnteresseerden in geschiedenis deze website te vinden, een ontwikkeling die wij vanzelfsprekend van harte toejuichen!

Ontstaan
Felix en Job, die onafhankelijk van elkaar een website met als hoofdthema bieretiketten hadden, werken inmiddels ruim 12 jaar samen.
Als basis is de ‘papieren’ catalogus gebruikt die tot zo’n 10 jaar geleden door enkele verzamelaars werd onderhouden.
Inmiddels is het aantal ontdekte oude en nieuw verschenen zo gegroeid, dat er op de website 75% meer etiketten te vinden zijn dan dat er destijds in de papieren catalogus beschreven waren.
Meer dan 40 enthousiaste verzamelaars van bieretiketten gebruiken de website om hun eigen verzameling in kaart te brengen en om gemakkelijk met andere verzamelaars te kunnen ruilen.

Sinds 1 januari 2015 maakt de website www.bierkroonkurken.nl deel uit van deze website. Hierdoor kunnen zaken als een brouwerijoverzicht en de Nederlandse brouwerijkaart gezamenlijk gebruikt worden en kan de verzamelaar van brouwerijartikelen gemakkelijk verzamelobjecten in de vorm van etiketten of kroonkurken van Nederlandse brouwerijen terugvinden.

Om een indruk te geven van de omvang van ons project:

Etiketten
Aantal etiketten 43.163
Aantal etiketten afgebeeld 42.679
Aantal etiketpagina’s 5.025
Kroonkurken
Aantal kroonkurken 2784
Aantal kroonkurkpagina’s 504
Totalen
Aantal brouwerijen 488
Aantal pagina’s 5.529

Mocht je zelf ook een bijdrage willen leveren, stuur dan een mailtje aan één van de onderstaande personen, of laat een berichtje achter in onze gastenhoek.

vaste medewerkers (op alfabetische volgorde)
Felix Groenewoud
Verantwoordelijk voor de etiketgegevens
felix.groenewoud@bieretiketten.nl
Job Kroon
Verantwoordelijk voor de brouwerijgegevens en technische zaken
job.kroon@bieretiketten.nl
Renno Langeraert
Verantwoordelijk voor de kroonkurkgegevens
renno@bierkroonkurken.nl

Scans aanleveren: dat kan!

Ook aanvullingen of verbeteringen kunnen via de webmasters worden doorgegeven. Deze aanvullingen zullen meestal binnen een week op de website terug te vinden zijn.

Comments are closed.